>> THƠ VĂN - THƠ HAY VIỆT NAM
 
Trường ca về Trần Viết Cường
Tin đăng ngày: 1/11/2015 - Xem: 292
TIN LIÊN QUAN THƠ TRẦN VIẾT CƯỜNG
 • Bài thơ: Biển Thiên Cầm
 • Bài thơ: Nghệ An và Hà Tĩnh
 • Bài thơ: Thu Sang
 • Bài thơ: Cho và Nhận
 • Bài thơ: Đêm thu uống rượu
 • Bài thơ: Duyên nghiệp cuộc đời
 • Bài thơ: Nhân tình thế thái
 • Tự chiêm nghiệm về cuộc đời
 • Bài thơ: Sầu
 • Bài thơ: Thú tiêu dao
 •  

  Trời mùa đông mưa dầm nặng hạt
  Gió não nề tháng chạp thấu da 
  Mọi người quây quẩn bên ta 
  Mau mau yên chỗ để ta chuyện trò:
  “ Chuyện ngày xưa kinh đô nổi gió
  Giặc vùng lên như chó tranh mồi 
  Trong lều ai nấy bồi hồi 
  Quốc Vương lâm nạn trên đồi Tử Tươi (1)
  Mà nhà vua không người nỗi dõi 
  Không anh em chỉ mỗi người cha 
  Nghe tin vua đã băng hà 
  Khắp nơi các tướng xông ra tranh hùng

  Một đại tướng oai hùng xuất chúng 
  Cưỡi Thiên Long anh dũng vùng lên 
  Trong tay mười vạn quân tên 
  Đội trời đạp đất, dẹp yên cõi này 
  Võ thì hơn Quan, Trương, Triệu, Lã 
  Mưu thì hơn Bàng Thống, Khổng Minh 
  Ra tay cứu giúp chúng sinh 
  Chẳng màng để ý tước vinh sang giàu 
  Trần Viết Cường tên chàng chẳng giấu 
  Một mình mà chiến đấu nghìn tên 
  Chẳng cho quân đánh Trung Kiên (2)
  Viên quan đại ác, lính trên triệu người 
  Trận đầu tiên đánh trên dẹp dưới 
  Trận thứ hai đánh đuổi chúng đi 
  Long đao nào có sá gì 
  Vung lên một cái cướp đi 9 đầu

  Trung Kiên nhảy xuống cầu chạy trốn 
  Liền mò sang nơi chốn Minh Hoàn (3)
  Hợp sức cùng đánh Thiên Quan 
  Là nơi Cường ở với ngàn vạn quân 
  Chàng đã dùng kế thần, phép lạ
  Chôn chúng cùng hố đá hàm chông 
  Số thì chết rụi ngoài đồng 
  Số thì lóp ngóp trong lòng biển khơi 
  Số thì phơi xác dưới trời 
  Số thì bị bắt suốt đời tù binh 
  Cũng tại vì chiến chinh tranh đấu 
  Kiên cùng Hoàn bị nấu trong cơm

  Nghe tin bạn bị chết chôn 
  Cảnh (4) liền nổi giận khởi muôn binh ngàn 
  Chúng tiến đến đánh Thiên Quan đóng trại
  Nhằm ban đêm cướp trại Viết Cường 
  Nhưng chàng mưu trí khôn lường 
  Cho quân mai phục chèn đường Cảnh đi 
  Tàn quân Cảnh còn gì chạy trốn 
  Xuống ngựa hàng mong chốn nương thân 
  Cảnh cùng trăm tướng siêu quần 
  Nhằm Cường xông đến chém gần đánh xa 
  Cường chỉ việc bắn ra một phát 
  Chém một đao đạp nát Cảnh đi 
  Than ôi tử biệt sinh ly 
  Hàng trăm tướng bị lăng trì, xẻo thân

  Oai danh tướng xa gần đều tỏ 
  Chàng điều quân gióng giỏ Giang Nam
  Lên thuyền vượt hẳn Trường Giang 
  Ý chàng muốn đánh quan tham Văn Hùng (5) 
  Nghe tin ấy hắn vùng đứng dậy 
  Vẻ coi thường vì cậy quân đông 
  Lập mưu dùng kế hóa công 
  Phép thần Gia Cát (6) gió đông đốt thuyền 
  Nhưng chàng đã có tiên báo trước 
  Đổi chiều phong thêm chước đà đao (7)
  Đất này nổi tiếng gió Lào 
  Đại quân hắn bị lâm vào phản công 
  Thuyền thì cháy giữa lòng biển cả 
  Thuyền bị tan, bị xả ra tro 
  Thấy quân mình đã thua to
  Nhảy sông chạy trốn hòng lo cứu mình 
  Hắn bị một cá kình rệt đuổi 
  Khá thương thay chết đuối ngoài khơi 
  Bao năm ngang dọc giữa trời 
  Mà nay chết uổng làm mồi cá ăn

  Em hắn ở Ma thành Mộ Dạ (8)
  Điều quân đi cướp phá Giang Nam
  Trong tay ma quỷ siêu phàm
  Hắn là Quốc Dũng (9) hiện làm Ma Vương 
  Hắn làm phép đêm trường mù mịt 
  Màn đêm đen vây bịt kinh thành
  Đêm đêm ma quỷ hiện hình 
  Khi thì bắt chó, khi rình bắt dân 
  Dũng lại có bạn thân Diêm Chúa 
  Xui tên này mở sổ tử sinh 
  Bút thần một gạch thật xinh 
  Mong sao Cường sớm chầu dinh địa đàng (10)
  Chàng dùng phép trời quang mây tạnh 
  Lại dẹp tan cơn lạnh âm cung 
  Gió mưa sấm chớp đùng đùng 
  Long trời lở đất một vùng Giang Nam 
  Chàng điều binh đánh tan ma quỷ
  Lại sai quân làm khỉ dọa ma 
  Đích thân đánh với Dũng già 
  Nhưng hắn có thể hoá ra nhiều đầu 
  Chàng lẩm nhẩm đọc câu thần chú 
  Rồi hô to “ Quái thú hiện ra “ 
  Tức thì con chó giữ nhà
  Nó lao ngay đến xơi vồ Dũng đi

  Diêm Vương bỏ âm ty chạy trốn 
  Đến Quyết Sơn tìm chốn dung thân 
  Hợp sức cùng gã Đình Cần (11)
  Bàn mưu tính kế tiểu nhân báo thù 
  Cần mới được ra tù vài tháng 
  Vì hắn ta giết bạn tranh thê 
  Trong người lại có máu dê 
  Cho dù trâu ngựa, lợn sề không tha 
  Cần giăng mắc thiên la địa võng (12)
  Lại cho quân phục sẵn trong hang 
  Bao nhiêu hổ, báo, voi đàn 
  Sài lang, beo dữ hàng ngàn vạn con 
  Cường lần theo đường mòn Diêm Chúa 
  Lệnh ba quân vây bủa Quyết Sơn 
  Bỗng đâu vẳng một tiếng đờn 
  Trên trời xuất hiện một đàn chim bay 
  Diêm Vương đứng cưỡi mây đạp gió 
  Lùa đàn chim dùng mỏ tấn công 
  Tạo thành một trận cuồng phong 
  Thế như thác đổ giật long đất trời
  Chàng đang chút rối bời tâm trí 
  Chợt trong rừng ầm ĩ rền vang 
  Cần cùng sói dữ trâu ngàn 
  Lăm le chúng muốn phá tan quân Cường 
  Chàng bình tĩnh kéo giương thần tiễn 
  Nhằm Diêm Vương buông liễn rời tên 
  Hắn rơi xuống đất quy tiên 
  Đàn chim dáo dác tìm phương bay về
  Chàng vội liếc bốn bề khói lửa 
  Đại quân Cần sắp sửa tấn công 
  Hắn ngồi trên chín con rồng 
  Xung quanh quái thú nhất đồng xông lên 
  Cường hét lớn vang rền bốn cõi 
  Âm thanh chàng chói lọi con tim 
  Tức thì quái thú đứng im 
  Đột nhiên quay lại xéo lên quân Cần 
  Hắn hoảng hốt bị rồng hất ngã 
  Đàn trâu đen đạp đá nát thân 
  Xót thay cho gã Đình Cần
  Xương tàn còn bị cẩu vằn nó tha

  Chàng an táng mồ ma cho hắn 
  Bỗng trong quân tin nhắn cố đô
  Ở nhà Đức Độ (13) hồ đồ 
  Dấy binh muốn cướp cơ đồ bỏ không 
  Chàng nổi giận điều quân trở lại 
  Muốn tự mình đánh bại hắn ta 
  Lên đường rong ruổi hành xa 
  Kỳ binh rợp đất, thiên la dấy trời 
  Chàng đã chán cuộc đời chinh chiến 
  Gắn bên mình binh biến tai ương 
  Mái tóc xanh đã điểm sương
  Áo bào đã bạc chiếc thương (14) đã mòn 
  Trăng kia khi khuyết khi tròn 
  Người xưa không biết có còn đứng trông

  Đoàn quân tới cánh đồng chúa quỷ 
  Ở nơi đây toàn quỷ và ma 
  Tuyệt nhiên không một tiếng gà 
  Không hòn núi nhỏ, không nhà người dân 
  Chàng cho quân tới gần bờ suối 
  Mặc sức mà đắm đuối đùa vui 
  Nấu ăn, dựng trại, cắm dùi 
  Pha trà mở hội tiệc vui linh đình 
  Bỗng ba quân thình lình ngã vật 
  Hóa ra là ngấm độc nước sông 
  Chàng đang ruột rát tan lòng 
  Bỗng đâu Mộng Hưởng (15) dẫn quân tiến vào 
  Chàng chỉ kịp khoác bào lên ngựa 
  Dẫn trăm người đến cửa Hàm Đan 
  Xung quanh cây cỏ bạt ngàn 
  Hang sâu núi đá chiều tàn chân mây 
  Hắn kéo đến bủa vây bốn mặt
  Lại sai quân đốn chặt cây rừng
  Châm mồi ngọn lửa cháy phừng
  Nghĩ rằng Cường chắc hết đường thoát thân
  Nào ai biết Đinh Cần em Hưởng 
  Lại chết đau dưới chưởng Cường ta 
  Phen này quyết trả nợ nhà 
  Giận chàng hắn mới dùng tà nước sông 
  Chẳng nao núng lửa hồng trước mặt 
  Bận lòng chi quân chặn phía sau 
  Thỉnh trời ít giọt mưa ngâu 
  Long Vương dâng nước dập mau lửa hồng 
  Chàng lên ngựa tấn công chớp nhoáng 
  Mở đường sinh chống vạn quân kia 
  Mồ hôi chàng chảy đầm đìa 
  Tà xung hữu đột chia lìa giặc xâm 
  Hưởng bối rối bị đâm một nhát 
  Đoàn quân kia tan tác khói mây 
  Bao nhiêu lính chết trận này 
  Đều do Mộng Hưởng vẽ bày mà nên 
  Chàng quay ngựa đến bên bờ suối 
  Mời thần y giải cứu lính quân 
  Lên đường mau chóng hồi kinh
  Xa xa thấp thoáng bóng hình cố hương

  Cả đất nước trăm đường khổ sở 
  Kể từ ngày Đức Độ cướp ngôi 
  Chàng về hắn khiếp rụng rời 
  Năm canh thao thức đứng ngồi không yên
  Hắn vội chạy ra miền biên giới 
  Chàng điều quân rệt đuổi phía sau 
  Đường cùng dẫn đến vực sâu 
  Hết đường hắn mới vung mâu đánh chàng 
  Chàng quất ngựa nhảy sang một bước 
  Rồi quay mình phóng chước đà đao 
  Cú đâm làm hắn ngã nhào 
  Vực sâu há miệng đón chào hắn ta 
  Than ôi! Độ cũng là tướng giỏi 
  Vì vinh hoa đánh đổi cuộc đời 
  Anh hùng nổi tiếng một thời 
  Mà nay thể xác về nơi địa đàng

  Chàng hồi kinh vỗ an trăm họ 
  Lại cho mời văn võ bá quan 
  Định ngày quốc thái dân an 
  Lên ngôi hoàng đế hiệu Càn Thọ Vương (16)
  Chàng ngự giá lên đường hỏi tội 
  Kẻ giết vua ở lỗi Tử Tươi (17)
  Điểm (18) nghe tin ấy rụng rời 
  Bàn mưu tính kế dùng lời tiểu nhân 
  Hắn mang tặng vua Trần gái đẹp 
  Những tưởng rằng sẽ dẹp can qua 
  Nhưng người đã gởi lại quà 
  Còn mang gươm đến trảm nhà Điểm kia
  Hắn phút chốc hồn lìa khỏi xác 
  Chiếc đầu lâu quạ ác nó tha 
  Hỡi người bạc ác điêu ngoa 
  Hãy nhìn hắn đấy để mà làm gương 
  Chàng nhớ tới người thương năm cũ 
  Mối tình từng ấp ủ bấy lâu 
  Song song hai dải nhịp cầu 
  Xe tơ kết tóc bạc đầu trăm năm “

  Chú giải: (1, 17) đồi Tử Tươi là đồi rất hiểm trở nơi nhà vua lâm nạn; 
  (2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 18) Tên của những người trong lớp
  (6) Trận Xích Bích, Khổng Minh dùng phép hô phong đẩy lui quân Tào Thào trên sông Trường Giang
  (7) Chước đà đao : giả vờ bỏ chạy chờ đối phương đến gần quay lại phản công
  (8) Tên 1 địa danh
  (10) Câu này muốn nói rằng Quốc Dũng xui Diêm Vương mở sổ Nam Tào để giết Trần Viết Cường
  (12) Thiên la, địa võng nghĩa là giăng bẫy để giết Trần Viết Cường
  (14) Chiếc thương là cây giáo ( vũ khí ) 
  (16) Càn Thọ Vương là sống lâu như trời đất

  Tags: Trường ca về Trần Viết Cường
  Loading...
  TIN ẢNH MỚI
  Bài thơ: Biển Thiên Cầm
  Bài thơ: Nghệ An và Hà Tĩnh
  Bài thơ: Thu Sang
  Bài thơ: Biển Đông
  Bài thơ: Cho và Nhận
  CHUYÊN MỤC NỔI BẬT
  LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
  Trang chủ
  Hotline: 0915.050.067
  Hôm nay: 458 - Tất cả: 2,492,980