Bài thơ: Biển Thiên Cầm
Đàn Trời ai gảy mà kêu
Ầm ầm sóng vỗ, gió chiều mênh mang
Biển xanh, cát trắng nắng vàng
Thiên Cầm xứng với "Thiên đường Miền Trung"

»  Bài thơ: Biển Thiên Cầm
»  Bài thơ: Nghệ An và Hà Tĩnh
»  Bài thơ: Thu Sang
»  Bài thơ: Biển Đông
»  Bài thơ: Cho và Nhận