Khung trời nơi ấy
Phố cũ, đường xưa vắng bóng người
Em đi biền biệt tít mù khơi
Cây sầu, lá úa vàng rơi rụng
Mà cánh chim kia chẳng nhớ trời

»  Khung trời nơi ấy
»  Bài thơ: Về quê
»  Bài thơ: Đầu Đông
»  Bài thơ: Chú tiểu quét lá sân chùa
»  Bài thơ: Lạc mất nhau