Bài thơ: Về quê
Sông Lam hiền dịu uốn quanh
Núi Hồng sừng sững non xanh giữa trời
Tôi về tìm lại chính tôi
Tìm trong câu hát có lời mẹ ru

»  Bài thơ: Về quê
»  Bài thơ: Đầu Đông
»  Bài thơ: Chú tiểu quét lá sân chùa
»  Bài thơ: Lạc mất nhau
»  Bài thơ: Trường Tộ mùa thu